Site name

Nasilni pripovedački stil

Piše: K. A. D.

22.10.2017

Živimo u vremenu globalnih splačina

Ja sam kao delfin. Izronim iz mora u Beograd, da uhvatim vazduh, a onda zaronim kad dođem u Rovinj. To sam radio celog života.

1

Piše: Marija Krtinić

22.10.2017

Ilija Marić: Marksistička filozofija marginalizovala je sve druge

Istorija filozofije u Srba nije oblast kojom se bavi veći broj naših filozofa, tako da o njoj još nije data konačna reč.

Piše: Anđelka Cvijić

22.10.2017

Češki Krakov

Piše: Petra Hulova

22.10.2017

Novinari u niskom škartu

Piše: Viktor Ivančić

22.10.2017

Moja boginja arhitekture

Piše: Nataša Marković

22.10.2017

Knjiga uspomena Milenka Maričića

Piše: A. C.

22.10.2017