Site name

Sve teže prepoznati trgovinu ljudima

Trgovina ljudima u Srbiji danas se sve više odvija unutar granica države, a među žrtvama ove kriminalne delatnosti preko 80 posto su žene i devojčice.

Piše: M. M. Stevanović

18.10.2017

Registar pojmova: Aktivizam

Svake sedmice u Danasu...

1

18.10.2017

Zašto SANU briše žene iz jezika

15

Piše: Marjana M. Stevanović

18.10.2017

Nasilje nad ženama je muški problem

1

Piše: M. M. Stevanović

11.10.2017